Maagband/gastric banding

De maagband

De maagband is een silicone ring die rond het bovenste deel van de maag wordt aangebracht met de bedoeling de inname van voedsel te beperken en een snel volheidsgevoel te bekomen, waardoor je vermagert. De band kan worden aangepast door inspuiten van vloeistof in het onderhuids reservoir.

De maagband is de eenvoudigste en veiligste ingreep maar wel de meest veeleisende na de operatie die een grote discipline vergt in het aanpassen van de eet- en leefgewoonten. Regelmatige controle van de band is een absolute vereiste. Zo dit wordt nagelaten treden er niet zelden complicaties op waarvoor soms opnieuw een heelkundige ingreep nodig kan zijn.