Mini gastric bypass

De mini gastric bypass (MGB) of one-anastomosis gastric bypass (OAGB) is een variant van de klassieke gastric bypass die steeds meer aan populariteit wint dank zij de uitstekende resultaten op korte en lange termijn met minder complicaties. Deze operatie is door de IFSO (International Federation of Surgery for Obesity) erkend als een primaire ingreep wat betreft obesitasbehandeling en chirurgische behandeling van diabetes type 2. Op lange termijn worden zelfs betere resultaten gezien op gebied van gewichtsverlies en controle van diabetes.

 

Techniek : Deze operatie wordt laparoscopisch (kijkoperatie) uitgevoerd, dmv. 5 kleine incisies in de bovenbuik. Binnen onze dienst wordt deze ook uitgevoerd door middel van robotchirurgie. De operatietijd bedraagt ongeveer 60 minuten. 

Eerst wordt de maag verdeeld in een kleine buismaag en 1 restmaag. Nadien wordt er een verbinding  gemaakt tussen de dundarm en de kleine buismaag, waarbij ongeveer 1,5 meter van de dundarm “gebypasst” wordt. Het werkingsmechanisme berust deels op restrictie (minder eten) en deels op malabsorptie (minder calorieën absorberen).

Gewichtsverlies: 30-35%.

MGB is simpel, zeer efficiënt en omkeerbaar met uitstekend gewichtverlies en weinig complicaties

Waarom mini gastric bypass ?

We moeten ons eerst en vooral afvragen wat een ideale operatie techniek is voor het resultaat dat we willen bereiken, met name gewichtsverlies, genezing van diabetes type 2, vermindering van de risicofactoren op hart- en vaatziekten en verbetering van slaapapnoe.

De recente wetenschappelijke literatuur leert ons dat:

  • Chirurgie (gastric bypass) zou moeten aanbevolen worden om diabetes type 2 te behandelen bij alle patiënten met een BMI > 40 en bij patiënten met een BMI > 35 bij wie de hoge bloedsuikerspiegels onvoldoende gecontroleerd zijn door de levensstijl en optimale medicamenteuze behandeling.
  • Chirurgie (gastric bypass) zou moeten overwogen worden om diabetes type 2 te behandelen bij alle patiënten met BMI > 30 bij wie de hoge bloedsuikerspiegels onvoldoende gecontroleerd zijn door optimale medicamenteuze behandeling met perorale en/of injecteerbare geneesmiddelen.
  • Dergelijke chirurgie zou moeten uitgevoerd worden in high-volume centers met uitgebreide ervaring in de behandeling van diabetes en maag-/darmchirurgie. (Met meer dan 400 operaties per jaar voldoet onze dienst in het Sint-Elisabeth ziekenhuis te Zottegem zeker aan deze voorwaarden!)

Bron: American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes: Obesity Management for the treatment of type 2 diabetes. Diabetes Care 2017; 40 (Suppl. 1): S57-S63.

Doordat bij de mini gastric bypass slechts één verbinding wordt aangelegd tussen maag en darm, is het risico op complicaties door lekkage verminderd. Daarenboven worden veel minder interne herniaties (“darmhernia”, “darmdraaiing”) gezien, hetgeen na een klassieke gastric bypass relatief frequent voorkomt. Het aantal complicaties bedraagt minder dan 1%, wat vergelijkbaar is met andere abdominale ingrepen, zoals wegname van de galblaas.

Door het gebruik van de laparoscopie, met korte operatieduur, zien we een snelle recuperatie, waarbij patiënten daags na de ingreep vlot uit bed komen en mobiliseren. 

Het gewichtsverlies is duurzaam. 

Na een mini gastric bypass hebben de patiënten een goede levenskwaliteit, met voldoende comfort qua eten en drinken. Zij kunnen meestal alles eten, en ook een restaurantbezoek blijft mogelijk, mits aandacht voor kleinere porties. 

De mini gastric bypass kan vlot terug omgezet worden naar normale anatomie, hetgeen bij andere operaties, zoals een sleeve gastrectomie, niet mogelijk is. Dit is echter zelden noodzakelijk, door de grote tevredenheid en hoge graad van comfort bij onze patiënten.

Nadelen: bij een klein percentage van de patiënten wordt soms reflux van gal gezien. Indien deze niet met medicatie onder controle kan gebracht worden, is een omzetting naar een klassieke gastric bypassconstructie aangewezen. Deze wordt via kijkoperatie verricht, met 1 overnachting in het ziekenhuis.