Welkom in de kliniek voor obesitas en metabole chirurgie

Onze werking

Onze kliniek in het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem is er voor mensen die een probleem hebben van ernstig overgewicht en/of diabetes. Er wordt jou een individueel zorgpad op maat voorgesteld zodanig dat we samen de beste oplossing kunnen uit"dokteren" voor je probleem.

Binnen onze regio in Oost-Vlaanderen en het E17 Netwerk bouwden we een zeer grote expertise op in de obesitaschirurgie. We voeren ongeveer 400 mini gastric bypasses per jaar uit. We zijn dan ook fier dat we ons de grootste dienst voor bariatrische chirurgie in onze regio mogen noemen.

Daarnaast zijn we door onze ervaring ook veel bevraagd voor redo operaties als een vorige (elders uitgevoerde) ingreep niet het gewenste resultaat of een complicatie heeft. Zo bieden er zich jaarlijks een 150-tal patiënten aan waarvoor we -in onderling overleg- een oplossing op maat proberen aan te bieden.

Uiteraard kan u bij ons ook terecht voor alle takken van de abdominale heelkunde (buikchirurgie) zoals galblaas- en appendixwegname, correctie maagbreuk, buikwandchirurgie (liesbreuk, navelbreuk) en andere maag- en darmoperaties. Ook voor kleine ingrepen (wegnemen huidletsel, vetbolletjes; abces; ingegroeide teennagel;…) kan u steeds bij ons terecht. Deze kunnen meestal onder lokale heelkunde gebeuren in onze hypermoderne dagkliniek.

We zorgen ook samen met de andere collega’s abdominale heelkunde voor een permanente wachtdienst (24u/7d).

Skill to heal and spirit to care : uitmunten in vaardigheid in een geest van maximale zorg voor de patiënt

Waarom behandeling voor obesitas?

Mensen met overgewicht of obesitas hebben niet alleen gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk, kortademigheid, slaapapnoe of suikerziekte, maar hebben vaak ook een verlaagd zelfbeeld, zijn vaak onzeker en hebben minder kans op werk doordat onze maatschappij deze mensen stigmatiseert. Door de juiste behandeling en begeleiding op maat van de individuele patiënt, willen wij hen opnieuw kansen bieden in het leven, hun zelfvertrouwen doen toenemen en zo een betere positie geven in de maatschappij.

Kom ik in aanmerking?

Denkt u er aan om een behandeling te ondergaan. Hieronder lijsten we even de voorwaarden op:

  • Je bent minstens 18 jaar
  • Je heb al langer (jaren) overgewicht
  • Diëten helpen of hielpen niet
  • je BMI is minstens 40 of 35 met diabetes, hoge bloeddruk, slaapapnee of onvoldoende resultaat na vroegere vermageringsingreep
  • Je bent vastbesloten om na de operatie je eet- en leefgewoonten aan te passen
  • De hierboven vermelde criteria zijn ook de voorwaarden voor tussenkomst van je ziekenfonds en je hospitalisatieverzekering in de kosten van de ingreep